Styret for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Vestre Viken HF har utnevnt nytt styre i stiftelsen datert 19.06.2019.
Styret oppnevnt i 2015 fortsett for en ny periode på fire år.
Det har blitt en endring på varamedlemside.