Stiftelsen Emma Hjorth Hjems Boligselskap

Stiftet 6. august 1970.

Historik Emma Hjorths Hjem var fra 1898 til 1996 sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Akershus.

Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Dannelsesudygtige Aandssvage blei åpna på Sjøvolden i Vollen i Asker 12. november 1898 av Emma Hjorth for barn som
ikke kunne følge med i vanlig skole. I 1903 ble skolevirksomheten flyttet til Tokerud gård i Bærum, og utvidet med behandling og opphold også for voksne.
Staten overtok driften i 1915. Hjemmet blei utvida med plasser for urolige pasienter i 1933 og barn fra
norske lebensborn-hjem etter 2. verdenskrig. Emma Hjorths hjem blei nedlagt i 1996 som følge av HVPU-reformen.[1]
Vernepleierutdannelsen i Norge har utspring i internopplæring ved Emma Hjorth fra 1949, og ble videreført som Oslo og Akershus vernepleierhøgskole fra 1990

 

Innenfor  denne periode ble behovet for å sikre personalet til institusjonen stort og så kom det sammen et knippe sentrale personer med tilhørighet til Akershus Fylke som var,  
Sofie Grydeland, Kjell Johnsen, Bjørn Bergerud, Reidar Risan, Kjell Marcussen og Hjalmar Claussen  Selve boligstiftelse ble da opprettet i  august 1970 med det formål å feste nødvendig grunn av
Emma Hjorth's Hjems eiendom  og bebygge denne med familieboliger for personalet ansatt ved Emma Hjort Hjem og eventuelle andre helseinstitusjoner.
Vedlagt er signert kopi av stiftelsesprotokollen med den tids vedtekter, fra august i 1970.  Tidene har endret seg og det har vært noen justeringer underveis av vedtekter. Dagens gjeldende vedtekter
og rettningslinjer er lagt ut på egen områder som ligger på meny på venstre side av forsiden.
 

 

Last ned Stiftelsesprotokoll