Nyhetsarkiv

Oppstart av arbeider på vårt avløpsnett i området Hellesvingen.

Vestfold Rør fornying As

Stiftelsen jobber videre med utbedring/oppgradering av vårt avløpsnett. I fjor utbedret vi avløpsnettet under blokka i J.A.Lippestadsvei 1-3-5. I år vil vi gjennomføre tilsvarende arbeider på hovednettet i området Hellesvingen. 

Det vedlegges informasjon som MÅ leses fra Vestfold Rørfornying AS vedr. fremdrift. Som det fremgår vil det 9 og 10 august gjennomføres en en forkontroll og innmåling. Dersom det skulle oppstå noe uforutsett i denne periode vil dere bli oppdatert. 

Mvh

Boligkontoret 

Last ned f6e600dc7e0b012043c13722e554d795.pdf