Nyhetsarkiv

Ferieavvikling hos Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Sommer ferieavvikling 2023

Vi er midt inne i ferieavviklingen for 2023 og Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap har som de fleste andre arbeidsgivere en utfordring med bemanningen. Vi er dimensjonert for å iverata de oppgaver som tilligger oss, men hvis det er tiltak som kan vente til august så er det fint om dere tar kontakt med oss når juli er over.