Nyhetsarkiv

Informasjon vedr. Snøbrøyting og strøing

Teknologi vs. håndkraft
Teknologi vs. håndkraft
Vinter informasjon

Vintersesongens variasjon mellom varme og kulde i kombinasjon med snø og regn gir oss i Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap utfordringer med å holde veier og gangbaner opp og nødvendige sikre. I noen av tilbakemeldingene fra leietakere/beboere referes det til veier/gangbaner som vi ikke har ansvaret for. Vi hverken varsler eller tar kontakt med andre aktører for deres veier/gangbaner. Lokale kommunale veier vil ryddes av Asker og/eller  Bærum kommune.

Vi ønsker å påpeke viktigheten at man forholder seg til våre parkeringsregler, slik at vårt brøytepersonell får best mulig arbeidsforhold for å gjøre sitt arbeid. Videre påpekes det at strøkasser fylles for bruk av beboere på mindre arealer som vårt driftspersonell ikke har fått strødd. 

Det oppfordres til å være forsiktig å bidra til at vi best mulig får gjort jobben vår med snørydding og strøing.