Nyhetsarkiv

Utbedring av avløpsrør i Hellesvingen 46-52 og 54- 50

Planskisse av området
Planskisse av området
Oppgradering av avløpsrør

Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap arbeider målrettet med oppgradering av våre avløpsrør, og vi vil i uke 35 gjennomføre en utbedring av avløpsrørene i Hellessvingen 46-52 og 54-60. Dette arbeiet vil kreve både graving for å fjerne svanke på røropplegg til rekke 54-60 og rørfornying hvor vi trekker nye rør i vårt ekeisternde røropplegg - jfr. vedlagte skisse.

Det er ekstremt viktig at man ikke bruker vann og avløp i den periode hvor det arbeides med avløpsnettet 10:00-20:00, da dette vil skade hele installasjonen og at det nye røropplegget kan smelte sammen som en propp som tetter avløpsrøret. Det vil utplasseres et "festivaltoalett" som kan benyttes i den tid hvor det arbeides. 

Det er viktig at man leser informasjonsmateriell som er utlevert til berørte beboere og vedlagt denne informasjon.  

Med henvisning til illustrasjon, vil det utføres graving i skille mellom 56 og 58 for å kunne blottlegge rør inn i kummen. Dette for å skifte røropplegg hvor det er "svanke" som må utbedres ved graving og reetablering av nytt avløp.

Last ned Informasjonsmateriell