Nyhetsarkiv

Stem på leietakernes styrerepresentant

Stem på leietakernes styremedlem i det nye styret til Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap
Stem på leietakernes styremedlem i det nye styret til Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap
Det skal etableres nytt styre for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap er nå innfusjonert i Stiftelsen Emma Horth boligselskap, hvilekt tilsier at selskapet Stiftelsen Blakstad Sykehus Boligselskap er avviklet som virksomhet, men driftes som en avdeling under det  nye selskapet. Dette medfører også at det etableres ett ny styre for det nye selskapet; Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap. I dette styret skal det sitte en representant for leietakerne og det har lykkes for boligadministrasjonen å fremme 3 kandidater som har valgt å fremme sitt kandidatur til dette vervet. 

En viktig rolle, hvor vedkommende vil få kunne påvirke de fremtidgie utviklingstrinn for stiftelsen. Videre er det viktig at man etbalere nødvendige kommunikasjonslinjer med beboerne. 

I forhold til stemmegivning vil dere alle (leietkaere) motta en link til en elektronisk avstemning på telefon, hvor det ved å klikke på en url føres inn i ett elektronisk spørreskjema hvor dere gir deres stemme til en av disse 3 kandidatene. Det kan gis stemmer frem til 05 mai hvor vi da stenger for avstemning kl. 16:00 og den som har fått flest stemmer på dette tidspunkt velges inn i styret.