Nyhetsarkiv

Utplassering av avfalls containere høsten 2020

Utplassering av avfalls containere høsten 2020
Utplassering av avfalls containere 7-9 oktober

Det jobbes med å finne optimale løsninger for avfallshåntering. Tradisjon tro setter vi ut 3 stk. containere på området etter de angivelser som er synliggjørt i vedlagte informajsonsskriv. Vi påpeker viktigheten av at dere leser igjennom de retningslinjer som er angitt av Franzefoss Gjennvinning og ber dere om at dere forholder dere til de instrukser som fremmes i denne informasjon.

Dersom dere velger å sende barna for å kaste påse at de har forståelse for den informasjon om hva som kan kastes i utsatte containere. 

 

Lykke til !

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Yngve Melbye

Daglig leder - Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap. 

Last ned Høstrydding