Nyhetsarkiv

Høstrydding på vårt område

Nå kan du rydde i bod og leilighet

Vi plasserer ut containere for rydding av avfall og diverse.
Se kart hvor de blir plassert. Se på vedlagt plakat hva du ikke kan kaste.

 

Last ned ed2f0b40412a5c3f0b9bf54c5d224c79.pdf