Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

Stiftelsen er opprettet 06.08.1970 etter vedtak av Akershus Fylke. Beliggenheten til området er J.A. Lippestads vei, Hellesvingen, Tokes vei og Åses vei, i Sandvika. Utleie av boliger er fortrinnsvis for personalet ansatt ved helseinstitusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF, primært ansatte i Vestre Viken, Asker og Bærum kommune, Akershus Fylke. Ansatte innenfor pleie- og omsorgsektoren har fortrinnsrett..

6 forskjellige boliger - Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap

På denne hjemmeside finner du ut til venstre, en meny med alle opplysninger om boligstiftelsen. Her finnes også all informasjonen i forbindelse med leieforhold i stiftelsen, type boliger med antall rom og areal, leiepriser pr. måned og depositumssatser, beliggenhet på området.
Ved søknad om bolig følg rettledningen i søknad, nøye. Sendes elektronisk til oss
Viktige avsnitt i menyen er bl.a " Informasjon til leietakerer" og " Retningslinjer for utleie".
Hjemmeside er ment som et aktivt media med fellesinformasjoner til leietakere. 

Last ned Hvordan oppstod boligstiftelsen